Motofort

Motofort czyli "Reduta Królicza"

MOTOFORT - czyli „Reduta Królicza”, jest to pochodząca z XVIII wieku budowla forteczna, będąca częścią systemu fortyfikacji i umocnień znanych jako „Forty Jerozolimskie” lub ostatnio „Twierdza Nysa”. Obiekt położony jest w południowo-zachodniej części miasta Nysa. ( 50 min. Od Jesenika w R. Cz.) Sąsiaduje z drogą krajową nr 46 (wylot z Nysy na Otmuchów, Kłodzko). W skład reduty wchodzi kilka pomieszczeń usytuowanych na trzech poziomach. Pomieszczenia połączone są ze sobą siecią podziemnych przejść i tuneli, które prowadzą również do innych obiektów fortecznych w Nysie. Obiekt jest unikalną konstrukcją z zakresu inżynierii militarnej XVIII wieku. Jest wart zwiedzenia, zadziwia oglądających rozmachem zamierzenia i zmusza do refleksji nad nonsensem pruskiego militaryzmu.

O nas - w telegraficznym skrócie

Nyska ekipa motocyklowa zaczęła spotykać się i wspolnie jeździć już pod koniec lat 80-tych. Po 89 r. powstawało wiele nowych organizacji. To były czasy kiedy było dużo zapału i ludziom “chciało się” coś robić. Również my- motocykliści postanowiliśmy zalegalizować swoje działania i powołać i zarejestrować Klub. Od pomysłu do przemysłu droga daleka. Rejestracje zakończono w 1991r.. Sąd zarejestrował nowe stowarzyszenie: Nyski Klub Motocykli Dawnych i cięzkich “Black Riders” Nie pamiętam kto i dlaczego wymyślił taką nazwę ale tak zostało.