Zdjęcia ze zlotu wkrótce. Dziękujemy za cierpliwość.

Zdjęcia ze zlotu zamieścimy wkrótce.